Nariadenie vlády č. 183/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách

Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do17.07.2002
Účinnosť od 27.06.1996 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.

OBSAH