Oznámenie č. 182/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 65/1996
Platnosť od 26.06.1996

Pôvodný predpis

26.06.1996