Oznámenie č. 176/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zaistení bezpečnosti šifrových prostriedkov vyrobených v Ruskej federácii a používaných v Slovenskej republike

Čiastka 63/1996
Platnosť od 21.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 18. júla 1995, na základe článku 8.

Pôvodný predpis

21.06.1996