Oznámenie č. 172/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do02.07.1998
Zrušený 212/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Pôvodný predpis

18.06.1996