Oznámenie č. 169/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 11.

Pôvodný predpis

18.06.1996