Oznámenie č. 167/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov

Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. februára 1996, na základe článku 9 ods. 1.