Vyhláška č. 165/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského

Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 14.06.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.