Oznámenie č. 146/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 54/1996
Platnosť od 17.05.1996

146

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 3. apríla 1996 do 6. mája 1996 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 26. februára 1996 medzi Úniou zamestnávateľských zväzov – Zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretá 7. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievární a kováční Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 12. marca 1996 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 18. marca 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Spoločenstvom pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v Slovenskej republike.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretá 20. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretá 28. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–2000 uzavretá 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 29. marca 1996 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretá 4. apríla 1996 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 15. marca 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretej 23. februára 1995 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

11. Dodatok č. 1 zo dňa 1. marca 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu uzavretej 17. marca 1995 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.