Vyhláška č. 142/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z.

Čiastka 53/1996
Platnosť od 11.05.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 11.05.1996 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.05.1996 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

11.05.1996