Vyhláška č. 141/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do14.11.2000
Účinnosť od 10.05.1996 do14.11.2000
Zrušený 364/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1996 - 14.11.2000

Pôvodný predpis

10.05.1996