Vyhláška č. 140/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii

Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do30.09.1999
Účinnosť od 10.05.1996 do30.09.1999
Zrušený 249/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1996 - 30.09.1999

Pôvodný predpis

10.05.1996