Nález č. 135/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd

Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996 do11.10.1999
Účinnosť od 08.05.1996 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.05.1996 - 11.10.1999

Pôvodný predpis

08.05.1996