Zákon č. 126/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996 do31.12.1999
Účinnosť od 27.04.1996 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.04.1996 - 31.12.1999