Zákon č. 125/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996
Účinnosť od 27.04.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.04.1996 Aktuálne znenie