Zákon č. 125/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

(v znení č. 338/2020 Z. z.)

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996
Účinnosť od 01.12.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2020 338/2020 Z. z. Aktuálne znenie
27.04.1996 - 30.11.2020

Pôvodný predpis

27.04.1996