Zákon č. 121/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách

Čiastka 44/1996
Platnosť od 25.04.1996
Účinnosť od 01.05.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1996 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.04.1996