Oznámenie č. 117/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vyhlásení prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje minerálnych stolových vôd

Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996

Pôvodný predpis

24.04.1996