Vyhláška č. 116/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania

Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996 do28.02.2006
Účinnosť od 01.05.1996 do28.02.2006
Zrušený 87/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1996 - 28.02.2006

Pôvodný predpis

24.04.1996