Oznámenie č. 113/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa článku 3 odseku 4 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996