Vyhláška č. 112/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 20.04.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH