Vyhláška č. 111/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1996 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1996 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

20.04.1996