Zákon č. 110/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.06.1996 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1996 - 31.12.2003