Oznámenie č. 11/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uruguajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky

Čiastka 3/1996
Platnosť od 11.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 8.

Pôvodný predpis

11.01.1996