Oznámenie č. 109/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 40/1996
Platnosť od 17.04.1996

109

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 5. marca 1996 do 3. apríla 1996 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 8. decembra 1995 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 31. januára 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 16. februára 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho a bižutérneho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretá 27. februára 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 4. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov Slovenska.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 17. januára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 6. februára 1995 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 25. januára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretej 17. februára 1995 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom PROJEKT Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 31. januára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretej 9. decembra 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

9. Dodatok č. 3 zo dňa 7. februára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1998 uzavretej 21. marca 1994 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

10. Dodatok č. 2 zo dňa 19. februára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1996 uzavretej 16. marca 1994 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 2 zo dňa 28. februára 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 3 zo dňa 4. marca 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.