Vyhláška č. 101/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 37/1996
Platnosť od 11.04.1996 do22.01.1998
Účinnosť od 11.04.1996 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.04.1996 - 22.01.1998 r1/c52/1996 Z. z.

Pôvodný predpis

11.04.1996