Redakčné oznámenie č. r1/c45/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z.

Čiastka 45/1995
Platnosť od 30.06.1995