Oznámenie č. 67/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 30. septembra 1994, na základe článku 17.

Pôvodný predpis

13.04.1995