Vyhláška č. 61/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995 do31.03.2012
Účinnosť od 06.04.1995 do31.03.2012
Zrušený 93/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.04.1995 - 31.03.2012

Pôvodný predpis

06.04.1995