Oznámenie č. 45/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách

Čiastka 18/1995
Platnosť od 06.03.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 8. augusta 1994 na základe článku 11.