Zákon č. 308/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia

(v znení č. 328/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 102/1995
Platnosť od 30.12.1995 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.