Zákon č. 306/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/1995
Platnosť od 30.12.1995 do28.02.2002
Účinnosť od 01.01.1996 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1996 - 28.02.2002

Pôvodný predpis

30.12.1995