Oznámenie č. 305/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu

Čiastka 101/1995
Platnosť od 30.12.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 377/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 482/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením ...