Vyhláška č. 295/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995
Účinnosť od 22.12.1995

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1995 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.1995