Zákon č. 293/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995
Účinnosť od 22.12.1995 do28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1995 - 28.02.2019