Zákon č. 282/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky

Čiastka 91/1995
Platnosť od 13.12.1995 do31.03.1998
Účinnosť od 13.12.1995 do31.03.1998
Zrušený 57/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.12.1995 - 31.03.1998