Vyhláška č. 255/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.

Čiastka 85/1995
Platnosť od 28.11.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.12.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.