Vyhláška č. 203/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

(v znení č. 202/1995 Z. z., 335/1996 Z. z.)

Čiastka 69/1995
Platnosť od 30.09.1995 do31.12.1999
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.1999
Zrušený 390/1999 Z. z.