Nariadenie vlády č. 201/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane

Čiastka 68/1995
Platnosť od 30.09.1995
Účinnosť od 01.10.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1995 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.1995