Vyhláška č. 163/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z.

Čiastka 54/1995
Platnosť od 04.08.1995 do31.12.2005
Účinnosť od 04.08.1995 do31.12.2005
Zrušený 543/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.08.1995 - 31.12.2005