Zákon č. 141/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Čiastka 48/1995
Platnosť od 14.07.1995
Účinnosť od 14.07.1995

OBSAH