Zákon č. 135/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 45/1995
Platnosť od 30.06.1995 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1995 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1995 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

30.06.1995