Vyhláška č. 131/1995 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995

(v znení č. 219/1997 Z. z.)

Čiastka 44/1995
Platnosť od 28.06.1995 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.08.1997 - 31.12.2008 219/1997 Z. z.
28.06.1995 - 12.08.1997