Nález č. 126/1995 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 1995 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 43/1995
Platnosť od 26.06.1995
Účinnosť od 26.06.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.06.1995 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.06.1995