Redakčné oznámenie č. r1/c93/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z.

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994 do30.06.1998