Redakčné oznámenie č. r1/c83/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 192/1994 Z. z.

Čiastka 83/1994
Platnosť od 04.11.1994 do30.11.2002