Redakčné oznámenie č. r1/c82/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z.

Čiastka 82/1994
Platnosť od 28.10.1994

Pôvodný predpis

28.10.1994