Redakčné oznámenie č. r1/c81/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení č. 329/1993 Z. z.

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994