Redakčné oznámenie č. r1/c79/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z.

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do31.12.2004

Pôvodný predpis

20.10.1994