Redakčné oznámenie č. r1/c78/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do30.06.1998