Redakčné oznámenie č. r1/c68/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994