Redakčné oznámenie č. r1/c61/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do31.12.1999